1,500افغانی (قابل مذاکره)

انواع سر تختی های بسیار مقبول از دیم آنلاین قیمت ۱۵۰۰ افغانی ۰۷۸۶۴۶۰۲۰۰ / فروشگاه انترنتی دیم آنلاینdem.af

ارائه شده توسط: demgroup

اطلاعات اعلان

شرایط:جدید,

برند:گوگل,

ویژه گی: انواع سر تختی های بسیار مقبول از دیم آنلاین قیمت ۱۵۰۰ افغانی ۰۷۸۶۴۶۰۲۰۰ / فروشگاه انترنتی دیم آنلاینdem.af

توضیحات

انواع سر تختی های بسیار مقبول
با کمترین قیمت
قیمت نهایی : ۲۵۰۰ افغانی
سفارش تان در کابل آدرس ؛ نام جنس و شماره تماس تان را ارسال کنید
سفارش تان در ولایات بعد از واریز نمودن قیمت جنس در بانک اسلامی ۰۲۱۰۱۱۰۰۰۰۲۴۹۸ در کمتر از ۲۴ ساعت برای تان ارسال میگردد –
قیمت ها ارزان و ثابت میباشد
برای مشاهده محصولات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید
Www.demmarket.com
منتظر محصولات جدید ما باشید
به زودی …
۰۷۸۶۴۶۰۲۰۰
۰۷۹۷۹۱۶۱۶۱
t.me/demgroup

اطلاعات کوتاه

انواع سر تختی های بسیار مقبول
با کمترین قیمت
قیمت نهایی : ۲۵۰۰ افغانی
سفارش تان در کابل آدرس ؛ نام جنس و شماره تماس تان را ارسال کنید
سفارش تان در ولایات بعد از واریز نمودن قیمت جنس در بانک اسلامی ۰۲۱۰۱۱۰۰۰۰۲۴۹۸ در کمتر از ۲۴ ساعت برای تان ارسال میگردد –
قیمت ها ارزان و ثابت میباشد
برای مشاهده محصولات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید
Www.demmarket.com
منتظر محصولات جدید ما باشید
به زودی …
۰۷۸۶۴۶۰۲۰۰
۰۷۹۷۹۱۶۱۶۱
t.me/demgroup