1,800افغانی (قابل مذاکره)

تلیفون برای منازل و دفاتر بدون لین ! Desk Telephone From DEM Online Afghanitan 0786460200

ارائه شده توسط: demgroup

اطلاعات اعلان

شرایط:جدید,

برند:گوگل,

ویژه گی: تلیفون برای منازل و دفاتر بدون لین ! Desk Telephone From DEM Online Afghanitan 0786460200

توضیحات

تلیفون برای منازل و دفاتر بدون لین !
همه چیز در اینجا
0786460200
ارسال رایگان
دو سیم کارت
با بهترین رادیو fm
قیمت ثابت : 1800 افغانی
قابل استفاده از سیم کارت های ذیل :
اتصالات ؛ ام تی ان ؛ افغان بیسیم ؛ روشن ؛ وصل سلام جز افغان تلیکام همه سیم کارت ها استفاده شده میتواند
چارج را بیشتر از ۵ روز نگهمیدارد
به رنگ سیاه میباشد
برای محصولات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید
Www.demmarket.com
أدرس فروشات عمده و پرچون : کارته سه چهارراهی پل سرخ شمس پلازا منزل آخر ششم شرکت دیم گروپ
0797916161

اطلاعات کوتاه

تلیفون برای منازل و دفاتر بدون لین !
همه چیز در اینجا
۰۷۸۶۴۶۰۲۰۰
ارسال رایگان
دو سیم کارت
با بهترین رادیو fm
قیمت ثابت : ۱۸۰۰ افغانی
قابل استفاده از سیم کارت های ذیل :
اتصالات ؛ ام تی ان ؛ افغان بیسیم ؛ روشن ؛ وصل سلام جز افغان تلیکام همه سیم کارت ها استفاده شده میتواند
چارج را بیشتر از ۵ روز نگهمیدارد
به رنگ سیاه میباشد
برای محصولات بیشتر به وبسایت ما مراجعه کنید
Www.demmarket.com
أدرس فروشات عمده و پرچون : کارته سه چهارراهی پل سرخ شمس پلازا منزل آخر ششم شرکت دیم گروپ
۰۷۹۷۹۱۶۱۶۱